Start

Det här är FIA

Det här kan FIA

Referenser

Kontakt

Om


FIA har erfarenhet av:

 • Sophämtning

 • Källsortering

 • Kommunal verksamhet

 • Entreprenader

 • Miljöfrågor

 • Arbetsmiljöarbete

 • Kompostering

 • Trafiksäkerhetsfrågor

 • Informationsarbete

 • Tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet

 
 • Upphandling

 • Ekonomi, taxor

 • ADR-kompetens

 • Samarbete mellan olika parter

 • Utvecklingsarbete

 • Arbetsledning

 • Utbildning

FIA har bl.a. på uppdrag av Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting
samt Sveriges Åkeriföretag gjort mallen för upphandling av avfallshämtning.

FIA kan hjälpa dig med olika uppgifter inom avfallsområdet, t.ex:

 • Utredningar, små och stora

 • Upphandlingar

 • Uppföljningar

 • Avfallsföreskrifter

 • Avfallsplaner

 • Avfallstaxor

 • Plockanalyser

 • Soprumsplanering

 • Utbildningar och konferenser

FIA är medlem i Swedenviro, ett nätverk av mindre konsultföretag inom miljöområdet vilka kännetecknas av samarbete, spetskompetens och att alltid sätta miljöfrågan i första rummet. Det innebär att vi lätt kan ta hjälp av andra konsulter inom vissa specialområden, t.ex. juridik och VA-frågor.
För mer information se www.swedenviro.se.


FIA ger dig en knuff framåt i avfallsarbetet.

FIA kan hjälpa dig med det du själv inte hinner med.

FIA kan vara din rådgivare och bollplank i ditt dagliga arbete.

Kontakta oss gärna.
Vi är öppna för diskussion om det mesta inom avfallsområdet.