Start

Det här är FIA

Det här kan FIA

Referenser

Kontakt

Om

 

Fia, eller Fia med knuff, är en förenkling av det indiska spelet Pachisi som är
känt sedan omkring år 250 e.Kr. Namnet härstammar från ordet pachis som
betyder 25 på hindi och det är även namnet på den högst kasten (observera
inte tärningskast utan den sociala rangen). Pachisi spreds först över
Sydostasien till Persien och Arabien. Det förekom också hos aztekerna i Centralamerika.

Spelet omnämns i Europa första gången år 1694 men det skulle dröja ända
till 1800-talet innan det blev allmänt. Den första tryckta spelplanen är från
omkring 1880. Spelet patenterades i England 1896 och spreds sedan även
till USA. Spelet kallas Ludo på engelska och det är idag den vanligaste
benämningen i engelsktalande länder, samt i Norge och Danmark. Ludo är
latin och betyder ”jag leker”. Den tyska varianten heter Mensch ärgere
Dich nicht (”Människa förarga dig inte”) och är Tysklands populäraste
bordspel. I Sverige fick spelet sitt genombrott på 1920-talet då det
såldes genom Åhlén & Holms postorderkatalog och gavs namnet Fia.

Fia är ett enkelt brädspel med en spelplan utformad som ett kors.Fia kan
spelas av 2-4 deltagare som har fyra pjäser var. Pjäserna är oftast kon-
formade och har färgerna röd, blå, gul och grön. Varje spelare måste flytta
sina spelpjäser från sitt bo, runt spelplanen och in i mitten, där man kan
”gå ut”. Den som gör detta först vinner. Man använder tärning och för att
få kliva ur boet krävs en sexa. Varianten "med knuff" innebar att om en
spelare hinner ikapp en annan spelares spelpjäs, och hamnar på samma
spelruta, knuffar man tillbaka den andres spelpjäs in i boet. Den knuffade
får börja om med den spelpjäsen från början.

På 2000-talet fick Fia en ny innebörd då ett seriöst företag inom avfallskonsultbranchen tog detta namn. Även i den nya betydelsen ingår
begreppen ”tur” och ”knuff”. Den som anlitar FIA har tur och det ger en
knuff framåt i arbetet.

Källla:
Bl. a. ”Nostalgiboken om leksaker” av Annica Triberg och Eva Kallhed