Start

Det här är FIA

Det här kan FIA

Referenser

Kontakt

Om

 

Följande kommuner/kommunala bolag m.fl. har anlitat FIA AB:

 • Arboga, Köping och Kungsör: Upphandling av avfallshämtning,
  medverkan vid införande av ny avfallsorganisation

 • Flen, Katrineholm och Vingåker: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning

 • Heby: Upphandling av avfallshämtning

 • Håbo: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning och drift av återvinningscentral, referenstagning och utvärdering, upphandling
  av avfallstransport, projektledning för ändrad sophämtning i trånga småhusområden

 • Järfälla: Avfallsföreskrifter

 • Karlstad: Inventering och omfördelning av sophämtningstrakter

 • Lidingö: Utredning om avfallshantering i nytt bostadsområde

 • Linköping: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning

 • Nacka: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning

 • Orsa: Avfallsutredning Grönklitt

 • Sollentuna: Upphandling av avfallshämtning

 • Stockholm: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning, referens-
  tagning vid upphandling, avfallsföreskrifter

 • Söderköping: Upphandling av avfallsförbränning

 • SÖRAB (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,
  Upplands Väsby, Täby och Vallentuna kommuner): Projektledning för
  insamling av matavfall från restauranger, storkök och butiker

 • Täby: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning

 • Upplands-Bro: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning och drift
  av återvinningscentral, referenstagning och utvärdering, upphandling
  av avfallstransport

 • Upplands Väsby: Bollplank vid upphandling av avfallshämtning, transportanalys

 • Vallentuna: Upphandling av avfallshämtning, avfallsföreskrifter,
  avfallstaxa, information till hushåll


Uppdrag åt Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Sveriges Åkeriföretag:

 • Revidering av mall för upphandling av avfallshämtning (Mallen finns
  att hämta bl.a. på www.avfallsverige.se.)

 

Ramavtal för tekniska konsulttjänster finns med följande kommuner:

 • Lidingö

 • Stockholm

 

Utbildning/kurser:

 • Avfall Sverige: Utbildning för renhållningspersonal

 • TietoEnator: Utbildning och rådgivning inom avfallsområdet

 

Projekt:

 • Nya avfallsfraktioner från små avlopp: Projektet genomförs med
  bidrag från Avfall Sveriges utvecklingssatsning. FIA AB deltar i projektet tillsammans med Verna Ekologi AB och
  Richert Miljökompetens

 

Enstaka föredrag/medverkan vid konferenser m.m:

 • SÖRAB: Föredrag om sophämtning vid seminarium för fastighets-
  ägare 2007

 • Avfall Norge: Föredrag om arbetsmiljökrav vid upphandling vid
  årskonferensen 2007

 • Renhållningen Kristianstad: Föredrag om arbetsmiljö vid
  personaldag 2007

 • Sveriges Åkeriföretag: Redovisning av mallen för upphandling av avfallshämtning vid Renhållarträffen 2007

 • Avfall Sverige: Redovisning av mallen för upphandling av avfalls-
  hämtning vid Höstmötet 2007

 

Övrigt:
FIA är medlem i Swedenviro, ett nätverk av mindre konsultföretag inom
miljöområdet vilka kännetecknas av samarbete, spetskompetens och att
alltid sätta miljöfrågan i första rummet. Det innebär att vi lätt kan ta hjälp
av andra konsulter inom vissa specialområden, t.ex. juridik och VA-frågor.
För mer information se www.swedenviro.se.